ZKM-zelfonderzoek


  Folders


ZKM-zelfonderzoek is ook een mooi startpunt voor verdieping van je persoonlijke geloof: een soort "geestelijke begeleiding light". Los van de leer van de kerk ga je op zoek naar sporen van God in je eigen leven. In de folder over geloofsonderzoek vertel ik je hierover meer. Ook is er een folder met informatie over de praktische uitvoering van ZKM-zelfonderzoek.

Meer weten?


Bezoek de website van de ZKM Vereniging. Ze is vooral gericht op loopbaancoaching, maar biedt ook veel informatie en achtergronden bij de ZKM.


"Jij bent kostbaar in mijn ogen" (Jes. 43, 4)Zingeving

heeft te maken met het besef dat jouw leven zin heeft. Voor jezelf, voor anderen of de Ander. Zingeving is heel persoonlijk: wat jouw leven zin geeft, vindt een ander juist niet belangrijk. De ervaringen op je levenspad en de verhalen die je daarover vertelt, zijn de bouwstenen. Je ordent die ervaringen op basis van je gevoel, niet op een rationele manier. Zo construeer je uit al jouw ervaringen je eigen persoonlijke verhaal en vind je wat voor jou van wezenlijke waarde is.
Zelfonderzoek van kernervaringen in je leven helpt om te ontdekken wie je ten diepste bent. Maar hoe doe je dat? Bij zelfonderzoek treed je op een liefdevolle manier in contact met je innerlijke gevoels- en gedachtewereld. Je gaat als het ware een dialoog aan met jezelf en onderzoekt welke gevoelens jouw levenservaringen bij je oproepen. In mijn praktijk gebruik ik de Zelfkennismethode of ZKM om je bij zelfonderzoek te ondersteunen. De methode geeft structuur aan zelfonder-zoek en brengt helderheid in je gevoelens.
Stacks Image 563
Bij ZKM-zelfonderzoek houd je jezelf op een bijzondere manier een spiegel voor. Je brengt apart van elkaar alle wezenlijke levenservaringen EN de gevoelens die zij oproepen in kaart. Een speciaal computerprogramma brengt dan die losse bouwstenen weer bij elkaar en laat je zien, welke onderlinge verbanden er zijn. Alsof je een puzzel legt waarbij steeds meer stukjes bij elkaar blijken te horen. Het is verrassend, soms confronterend, maar altijd verhelderend. ZKM-zelfonderzoek is een prachtig startpunt voor persoonlijke en geestelijke groei. Je ziet hoe de wezenlijke verlangens van ieder mens in jouw leven vorm krijgen: het verlangen naar verbondenheid en het verlangen naar autonomie. Enkele kenmerken zijn:
  • de ZKM geeft stem aan je innerlijk via het levensverhaal: liefdevol en soms confronterend
  • er is aandacht voor zowel vreugde als pijn en voor het wezen van de mens: het verlangen naar verbondenheid en het verlangen om je eigenheid uit te drukken in de wereld
  • de ZKM is geen test en geen therapie maar een weg naar zelfkennis die een bijzonder gevoel van helderheid geeft
  • de ZKM is persoonlijk: altijd aangepast aan jouw situatie en (levens)vragen
Website Thuismonnik

Thuismonnik